Welkom bij DailyTwinkles

Je kan gratis inschrijven op deze service. Je kan je geprefereerde DailyTwinkles bijhouden om ze te lezen wanneer je wenst. DailyTwinkles komen in verschillende talen. Je kan je taal kiezen. Dit is ook de taal in dewelke de DailyTwinkles worden verzonden. Alle DailyTwinkles op de website volgen deze taal.

Je mag de Twinkles-in-beelden downloaden, ze gebruiken als achtergrond op je computer, ze uitprinten... Je mag ze ook doorsturen. Als je een Twinkle in tekstvorm gebruikt, gelieve dan te verwijzen naar https://www.dailytwinkles.com/nl